บรรยากาศรอบๆ วัด น.เทเรซา

      ตั้งแต่ พ.ศ.2481 มีครอบครัวคาทอลิกอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในแถบนี้ โดยมีครอบครัวของคุณหลวงสิทธิ์เทพการเป็นหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ปัจจุบันมีการทำไร่อ้อยกันเป็นส่วนใหญ่

       ปี พ.ศ.2483 คุณพ่อคอนตันโซ กาวัลลา เจ้าอาวาสวัดท่าหว้าซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เดินทางมาดูแลคริสตชนกลุ่มนี้เป็นครั้งคราว และได้สร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่ง เป็นเรือนไม้ หลังคามุงจากเพื่อใช้เป็นสถานที่ถวายมิสซา และยกถวายวัดนี้เป็นเกียรติแด่นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ขึ้นหลังหนึ่งด้วย แต่ยังไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำ

        ต่อมามีพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนมาดูแลหลายองค์ เช่น คุณพ่อหลุยส์ ฟอเลียตี(พ.ศ. 2486) คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล (พ.ศ.2490) และคุณพ่อเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง (พ.ศ.2495) ได้สร้างโรงเรียนของวัดขึ้น คือโรงเรียนเทพวิทยา โดยใช้วัดชั้นล่างและบ้านพักพระสงฆ์เป็นห้องเรียนชั่วคราว นอกจากนั้นคุณพ่อยังได้ขยายวัดให้กว้างขวางเพื่อรองรับจำนวนสัตบุรุษที่เพิ่มมากขึ้นด้วย และได้เปลี่ยนหลังคาวัดจากมุงจากมาเป็นหลังคามุงสังกะสีแทน ต่อมาคุณพ่อได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดยย้ายมาสร้างในสถานที่ใหม่ คือที่ปัจจุบัน ส่วนวัดยังคงอยู่ที่เดิมและคุณพ่อเริ่มมาอยู่ประจำ

        คุณพ่อเอยีดีโอ บอตตาอิน มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนในปี พ.ศ.2501 และคุณพ่อไกรศรี ทัพศาสตร์ ในปี พ.ศ.2504 ในสมัยของคุณพ่อไกรศรี วัดห้วยกระบอกได้พัฒนาไปมาก มีการตกแต่งทาสีวัดใหม่ แผ้วถางบริเวณรอบวัดให้สะอาด กั้นรั้วลวดหนาม ปลูกไม้ประดับ ไม้ดอกสวยงาม คุณพ่อยังพัฒนาโรงเรียนเทพวิทยาซึ่งตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งควบคู่ไปด้วย

        คุณพ่อสุรินทร์ โรมันวงศ์ มารับหน้าที่แทนในปี พ.ศ.2508 คุณพ่อมาบุกเบิกงานด้านอภิบาลเป็นพิเศษ ได้จัดการสมรสให้แก่คู่สมรสไม่เรียบร้อยหลายคู่ ออกเยี่ยมสัตบุรุษที่อยู่ห่างไกล จัดโครงการสอนคำสอนตามบ้านสำหรับเด็กๆ ที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอน

        คุณพ่อเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง กลับมาเป็นเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2509 และในปี พ.ศ. 2510 ก็ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 ชั้นขึ้น และได้ย้ายวัดจากสถานที่เดิมเข้ามาอยู่ในอาคารเรียนหลังใหม่เป็นการชั่วคราว รวมทั้งบ้านพักพระสงฆ์ด้วย

        คุณพ่อดอมีนีโก เดลลาแฟร์เรรา มารับตำแหน่งแทนในปี พ.ศ.2512 คุณพ่อได้เริ่มสร้างวัดหลังใหม่ โดยคุณมีคาแอล วิศาล- มารีอา ทับ วังตาลเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ วัดหลังนี้สร้างเสร็จและทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2515 โดยพระสังฆราช รัตน์ บำรุงตระกูล คุณพ่อยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ใหม่ใกล้ๆ กับวัดหลังนี้ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี ได้ปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์ โดยการขยายห้องอาหารรวมทั้งปรับปรุงห้องรับแขก ในสมัยของคุณพ่อนพดล ฉัตรบรรยงค์ได้สร้างห้องประชุมที่ด้านหลังบ้านพักพระสงฆ์ และคุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟได้สร้างศาลาเทเรซาบริเวณด้านข้างบ้านคุณพ่อเจ้าอาวาส และศาลายอห์น-ปอลด้านหน้าวัดเพื่อเป็นที่นั่งของสัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัด และเป็นสนามกีฬาในร่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา

         คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์ มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2560 คุณพ่อได้ซ่อมแซมหลังคาวัดโดยเปลี่ยนจากกระเบื้องเป็นเมทัลชีท และเปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งด้านในและนอกวัด รวมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในวัด ต่อมาปี 2564 คุณพ่อได้ปรับปรุงศาลาเทเรซาให้เป็นห้องสำหรับตั้งศพโดยเฉพาะ โดยมีประตูและหน้าต่างปิดเปิดได้สะดวกและมิดชิด นอกจากนั้นที่บริเวณสุสานของวัดยังได้สร้างคอนโดฯ สำหรับบรรจุศพของผู้ล่วงลับ จำนวน 30 ช่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ล่วงลับที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากสัตบุรุษและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก

รายชื่อคุณพ่อเจ้าอาวาสในอดีต-ปัจจุบัน
คุณพ่อ ร็อค  ไกรศรี   ทัพศาสตร์ ปี 2504-2507
คุณพ่อ โทมัส  สุรินทร์  โรมันวงศ์                ปี 2508
คุณพ่อ ยวง  เซี่ยงเก่ง  มุ่ยเส็ง ปี 2509-2511
คุณพ่อ ดอมินีโก เดลลาแฟร์เรรา ปี 2512-2516
คุณพ่อ ดอมินิก   ดำรัส   ลิมาลัย ปี 2517-2519
คุณพ่อ บอนีฟาส  วิศิษฐ์  สินสมรส ปี 2520-2523
คุณพ่อ เปโตร  บุญส่ง  หงษ์ทอง ปี 2524-2528
คุณพ่อ ยอห์นบอสโก  วิจิตร   สัตย์สมบูรณ์ ปี 2529-2534
คุณพ่อ ออกัสติน ประดิษฐ์ ว่องวารี ปี 2535
คุณพ่อ เปโตร  ชวลิต   วินิตกุล ปี 2536
คุณพ่อ ราฟาแอล   สมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ ปี 2537
คุณพ่อ ดอมินิกโกซาวีโอ  นพดล  ฉัตรบรรยงค์ ปี 2538-2541
คุณพ่อ ยอแซฟ  ชัยศักดิ์   ศรีทิพย์อาสน์ ปี 2542
คุณพ่อ ยอห์นบอสโก  ประเสริฐ  นพคุณ ปี 2543
คุณพ่อ เปาโล  วิริยะ   สู้เสงี่ยม ปี 2544-2545
คุณพ่อ เปโตร  สุเทพ  ภูผา ปี 2546-2548
คุณพ่อ อันเดร  ศิริศักดิ์   ยอแซฟ ปี 2549-2554
คุณพ่อ เปโตร  กฤติเดช(ไพบูลย์)  รุจิรัตน์ ปี 2555-2559
คุณพ่อ ยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์ ปี 2560-ปัจจุบัน


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com