บรรยากาศรอบๆวัด น.เทเรซา

วันผู้สูงอายุ ปี 2019

คุณพ่อเจ้าวัดมอบเกียรติบัตรแก่เบเนดิกต์ กมล พรมแสง(ผู้สูงอายุตัวอย่าง) และ เทเรซา เกริน ช้อยเครือ(ลูกกตัญญู) และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 (วันสมโภชปัสกา)

เปิดเดือนแม่พระ ปี 2018

คุณพ่อเจ้าวัดถวายมิสซาโอกาสเปิดเดือนแม่พระ 1 ต.ค.2018 และแห่โคมไฟเทิดเกียรติแม่พระ เวลา 19.30 น.

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน เตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ, คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ และทีมงานจัดการอบรมฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" ให้กับสัตบุรุษวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2018

งานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

คุณพ่อเจ้าวัดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่าง(โทมัส บุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์) และลูกกตัญญู(ยอห์นบอสโก ธีรพล พรมแสง) และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2018

(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ฉลองวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานมิสซาโอกาสฉลองวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2017 โดยมีสัตบุรุษมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก

(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ทดสอบวิชาคริสตศาสนา

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร(ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน) พร้อมทีมงานได้พบนักเรียนคาทอลิก ร.ร.เทพวิทยา เพื่อทดสอบวิชาคริสตศาสนา และเพิ่มเติมความรู้ด้านคำสอน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย. 2017

น้องต้นบุญรับศีลล้างบาป

คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์โปรดศีลล้างบาปให้ น้องต้นบุญ(เทเรซา ภัคชัญญา ตาลเจริญ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2017 โดยมีเทเรซา ฉัตรกมล พรมแสง เป็นแม่ทูนหัว

(ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่)


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com