วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 21:33-43

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่า

          'ท่านทั้งหลาย จงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิด คหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่ง ทำรั้วล้อม ขุดบ่อย่ำองุ่น สร้างหอเฝ้า ให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมือง เมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผล เจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิต แต่คนเช่าสวนได้จับผู้รับใช้ ทุบตีคนหนึ่ง ฆ่าอีกคนหนึ่ง เอาหินทุ่มอีกคนหนึ่ง เจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีก คนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกัน ในที่สุด เจ้าของสวนได้ส่งลูกชายของตนไปพบคนเช่าสวน คิดว่า "คนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้าง" แต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นลูกเจ้าของสวนมา ก็พูดกันว่า "คนนี้เป็นทายาท เราจงฆ่าเขาเสียเถิด เราจะ ได้มรดกของเขา"

          เขาจึงจับลูกเจ้าของสวน นำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสีย ดังนี้ เมื่อเจ้าของสวนมา เขาจะทำอะไรกับคนเช่าสวนพวกนั้น?' บรรดาผู้ฟังตอบว่า 'เจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอำมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยม และจะยกสวนให้คนอื่นเช่า ซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลา'   พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า'ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่า หินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้น ได้กลายเป็นศิลาหัวมุม องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้น เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนัก'

          ดังนั้น เราบอกท่านว่า "พระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลาย ไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล'

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 22:1-14

          เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า

          'อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรส ทรงส่งข้ารับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาห์ แต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งข้ารับใช้อื่นไปอีก รับสั่งว่า"จงไปบอกผู้รับเชิญว่า บัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้ว ได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้ว ทุกสิ่งพร้อมสรรพ เชิญมาในงานวิวาห์เถิด" แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ 6คนที่เหลือได้จับข้ารับใช้ของกษัตริย์  ทำร้ายและฆ่าเสีย กษัตริย์กริ้ว จึงทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วย แล้วพระองค์ตรัสแก่ข้ารับใช้ว่า "งานวิวาห์พร้อมแล้ว แต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้ จงไปตามทางแยก พบผู้ใดก็ตาม จงเชิญมาในงานวิวาห์เถิด" บรรดาข้ารับใช้จึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนที่พบมารวมกัน ทั้งคนเลวและคนดี แขกรับเชิญจึงมาเต็ม ห้องงานอภิเษกสมรส กษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ ทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ จึงตรัสแก่เขาว่า "เพื่อนเอ๋ย ท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร?" คนนั้นก็นิ่ง กษัตริย์จึงตรัสสั่งข้ารับใช้ว่า "จงมัดมือมัดเท้าของเขา เอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิด ที่นั่น    จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง" เพราะว่าผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย'

 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 22:15-21

          ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระเยซูเจ้า จึงส่งศิษย์ของตนพร้อมกับคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรดมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า 'พระอาจารย์  พวกเราทราบว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ลำเอียง เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร เพราะฉะนั้น โปรดบอกเราเถิดว่า ท่านมีความเห็นว่าการเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่?' พระเยซูเจ้าทรงหยั่งทราบเจตนาร้ายของเขา จึงตรัสว่า 'พวกคนเจ้าเล่ห์! เจ้ามาลองดีเราทำไม? จงนำเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่ง' เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า 'รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร?' เขาตอบว่า 'เป็นของพระจักรพรรดิซีซาร์' พระองค์จึงตรัสว่า 'ของพระจักรพรรดิซีซาร์ จงคืนให้พระจักรพรรดิซีซาร์ และของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้า'

 

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 22:34-40

          เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน พวกเขาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมาย ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า 'พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ?' พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า 'ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้'