ต้นตระกูล "กังก๋ง"

     ประมาณปี พ.ศ.2430 ชายหนุ่มชาวจีน มีนามชื่อว่า "กวย แซ่ลิ้ม" ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้อง 4 คน ได้เดินทางมาบุกเบิกสวน แถบคลองบางนางสูญ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้พบรักกับหญิงสาวชาวโพธารามซึ่งเป็นคนมอญ ที่อาศัยอยู่กับโรงครัว ของวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง มีชื่อว่า "เชชีลีอา กรัง" คุณพ่อเจ้าวัด ได้ทำพิธีโปรดศีลล้างบาปให้แก่"เบเนดิกโต กวย" และศีลสมรส ให้กับบุคคลทั้งสองเป็นครอบครัวใหม่ จนถึงปี พ.ศ.2458 พระราชบัญญัติขนานนามสกุลมีผลบังคับใช้ นายคิ้ม บุตรชายคนโต จึงได้เปลี่ยนแซ่เป็นนามสกุล จาก"แซ่ลิ้ม" เป็น "กังก๋ง" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
    

เบเนดิกโต กวย กังก๋ง (อายุ 63 ปี)
ชาตะ -- -- 2412          
มรณะ 27 มิ.ย.2475         
เชชีลีอา กรัง กังก๋ง(อายุ 98 ปี)
         ชาตะ -- -- 2407
       มรณะ 19 เม.ย.2505

ทายาทรุ่นที่ 1

1. เลาเลนเต คิ้ม(2433-2494) - เชชีลีอา เป้า กังก๋ง(2438-2502)

2. ซีมอน ฮิ้ม(2435-2483) - กาทารีนา เลี่ยม กังก๋ง(2438-2490)

3. ยอห์น ฮั้ว(2437-2493) - อักแนส ทองดี กังก๋ง (2439-2531)

4. อันนา ไหน(2439-2512) - ยอห์น กี๊ แซ่โล้ว(2438-2515)

5. อักเนส บุญยืน(บุ๋น) กังก๋ง (2440-2531)

6. ยอแซฟ เจี๊ยะ(2443-2522) - อาคาทา บญทวี กังก๋ง(2451-2516)

7. ดอมินิก มั่น กังก๋ง(2445-2452)

8. ซิสเตอร์เลาเลนตี โสม ผลปรีชา(2447-2539)

9. เปาโล ตง กังก๋ง(2449-2516)

    

  ในปี พ.ศ.2477 ลูก-หลานตระกูลกังก๋งได้พร้อมใจกันสร้างศาลาท่าน้ำ เป็นศาลาไม้สักรูปทรงจตุรมุข มียอดแหลม บริเวณท่าน้ำหน้าวัด มีชื่อว่า "ตระกูลกังก๋งอนุสรณ์" เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับ "เบเนดิกโต กวย" ผู้ที่เป็นต้นกำเนิดตระกูลกังก๋ง ต่อมาคุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์(เจ้าอาวาส)ได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2531

(คำปรารภ)
จุดมุ่งหมายของการรวบรวมรายชื่อของบุคคลในตระกูล “กังก๋ง” รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะ เขยหรือสะใภ้ก็ตาม เป็นการบันทึกข้อมูลไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักวงศาคณาญาติในลำดับต่างๆ บางท่านอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลไปแล้ว บางท่านอาจจะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการติดต่อสื่อสาร จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Free hit counters