ครอบครัว "ยวง จรูญ - อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ (กังก๋ง)"

กลับสู่ต้นตระกูล
ยวง จรูญ บุญรติวงศ์(อายุ 72 ปี)
ชาตะ -- -- 2465
มรณะ 17 ธ.ค. 2537 
       อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์

ทายาทรุ่นที่ 3

1.5.1. โรซา จุรี (2490-2549) - ยอแซฟ ประดิษฐ์ ศรีมงคล (2487-2546)
     1.5.1.1 ยอห์บอสโก ไพรวัลย์(หนุ่ม) ศรีมงคล - มินา สุวรรณธีรา
           1.5.1.1.1. ยอห์นบอสโก มาร์วิน ศรีมงคล
     1.5.1.2 ดอมินิก สหชัย(น้อง) - ปฐมาวดี(ดาว) ศรีมงคล
           1.5.1.2.1. ด.ซาวีโอ ญาณพัฒน์(มาร์ค) ศรีมงคล
           1.5.1.2.2. เทเรซา ปัทม์ภัททา(มิวส์) ศรีมงคล
     1.5.1.3 เปโตร ปิยวัฒน์(ปุ๊ย) ศรีมงคล
        

1.5.2. ลูกา จุรัตน์ บุญรติวงศ์(2493-2513)

1.5.3. อักเนส อำไพ บุญรติวงศ์ - ยาก๊อบ ชัยยศ ค่อยประเสริฐ(2492-2552)
     1.5.3.1. เทเรซา พิฐชญาณ(อีฟ) ค่อยประเสริฐ
     1.5.3.2. มารีอา ธัญพัฑฒิดาฬ์(แอม) ค่อยประเสริฐ

1.5.4. อังเยลา มาลัย บุญรติวงศ์(2496-2500)

1.5.5. บาทหลวงยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

1.5.6. เทเรซา พรอนงค์(สำราญ) - ยอแซฟ วินิจ ตนประเสริฐ
     1.5.6.1. ยอแซฟ วัฒนศักดิ์(เอฟ) ตนประเสริฐ
     1.5.6.2. เปโตร ณัฐพงษ์(เอ็ม) ตนประเสริฐ - สุวิดา(สาลี่) คุปต์ธนากร
     1.5.6.3. มารีอา ณัฐพร(แอน) ตนประเสริฐ

1.5.7. เปโตร ธนกฤต(บำรุง) - เทเรซา พิมลมาลย์ บุญรติวงศ์
     1.5.7.1. เทเรซา เบญณา(เมย์) - ยอห์น บอสโก รณกร(โอ) บุญรติวงศ์
          1.5.7.1.1. ยอแซฟ ปริญ(น้องวิทญ์) บุญรติวงศ์

1.5.8. ลูซีอา เรืองรุ้ง บุญรติวงศ์ - ยอห์น บอสโก สุรพัศ(เป้) เจริญวงศ์
     1.5.8.1. เทเรซา เชษฐ์สุดา(โบว์) เจริญวงศ์ - นพ.อภิรักษ์(เติ้ง) วงษ์เสาวศุภ
          1.5.8.1.1. อังเยลา เมริชี จิรฐา(เทียร่า) เจริญวงศ์ วงษ์เสาวศุภ
     1.5.8.2. เทเรซา วิชชุดา(เบล) เจริญวงศ์