ครอบครัว "ยวง จรูญ - อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ (กังก๋ง)"

 

กลับสู่ต้นตระกูล
กลับสู่ต้นตระกูล
ยวง จรูญ บุญรติวงศ์ (อายุ 72 ปี)
ชาตะ -- -- 2465
มรณะ 16 ธ.ค. 2537 
       อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์

ทายาทรุ่นที่ 3

1.5.1. โรซา จุรี (2490-2549) - ยอแซฟ ประดิษฐ์ ศรีมงคล (2487-2546)
        1.5.1.1 ยอห์บอสโก ไพรวัลย์ ศรีมงคล - มินา สุวรรณธีรา
                 1.5.1.1.1. ยอห์นบอสโก มาร์วิน ศรีมงคล
        1.5.1.2 ดอมินิก สหชัย - ปฐมาวดี ศรีมงคล
                 1.5.1.2.1. ด.ซาวีโอ ญาณพัฒน์(มาร์ค) ศรีมงคล
                 1.5.1.2.2. ด.ญ.ปัทม์ภัทททา(มิวส์) ศรีมงคล
        1.5.1.3 เปโตร ปิยวัฒน์ ศรีมงคล
        

1.5.2. ลูกา จุรัตน์ บุญรติวงศ์(2493-2513)

1.5.3. อักเนส อำไพ บุญรติวงศ์ - ยาก๊อบ ชัยยศ ค่อยประเสริฐ(2492-2552)
        1.5.3.1. เทเรซา พิฐชญาณ (อีฟ) ค่อยประเสริฐ
        1.5.3.2. มารีอา ธัญพัฑฒิดาฬ์ (แอม) ค่อยประเสริฐ

1.5.4. อังเยลา มาลัย บุญรติวงศ์(2496-2500)

1.5.5. บาทหลวงยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

1.5.6. เทเรซา พรอนงค์ - ยอแซฟ วินิจ ตนประเสริฐ
        1.5.6.1. ยอแซฟ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ (เอฟ)
        1.5.6.2. เปโตร ณัฐพงษ์ ตนประเสริฐ (เอ็ม)
        1.5.6.3. มารีอา ณัฐพร ตนประเสริฐ (แอน)

1.5.7. เปโตร ธนกฤต(บำรุง) - เทเรซา พิมลมาลย์ บุญรติวงศ์
        1.5.7.1. เทเรซา ศิระปภา(เบญจวรรณ) บุญรติวงศ์(เมย์) - รณกฤต(ณธัชพงศ์) ธนิกุลกิตติ์ธเนศ(โอ)

1.5.8. ลูซีอา เรืองรุ้ง บุญรติวงศ์ - ยอห์น บอสโก สุรพัศ(เป้) เจริญวงศ์
        1.5.8.1. เทเรซา เชษฐ์สุดา เจริญวงศ์(โบว์) - น.พ.อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ(เติ้ง)
        1.5.8.2. เทเรซา วิชชุดา เจริญวงศ์(เบล)