ลำดับญาติพี่น้องของ "เบเนดิกโต กวย แซ่ลิ้ม"

1. เบเนดิกโต กวย แต่งงานกับ เชชีลีอา กรัง กังก๋ง มีบุตร-ธิดา ได้แก่

      - เลาเลนเต คิ้ม,

      - ซีมอน ฮิ้ม,

      - ยอห์น ฮั้ว,

      - อันนา ไหน ฯลฯ

 

2. นางเฮี๊ยะ แต่งงานกับ นายงั่นเลี้ยง มีบุตร-ธิดา ได้แก่

      - นายใช้

      - นายหนู

      - นางสร้อยน้อย แต่งงานกับ นายชุนฮะ มัจฉาเดช มีบุตร-ธิดา ได้แก่

           + เปาโล ปรีชา แต่งงานกับ มารีอา พัชรา มัจฉาเดช มีบุตร-ธิดา ได้แก่

               * อนุรักษ์, อนุโลม, อนุรีย์ ฯลฯ

           + น.ส.มุกดา มัจฉาเดช

 

3. นางเอ็ง

      - นายเทศ

           + นางกบ

 

4. นายเต็ด

      - นางฤทธิ์(แปลก) แต่งงานกับ นายใช้ ซ่องกัง

           + นางปรานี เพ็ญสุข(หนูหริ่ง)

           + นางหนูหล่อ

           + นายต้อ - นางถมกลิ่น ชาติเฉวง

           + นายขวัญ