ครอบครัว " ยอแซฟ เจี๊ยะ - อาคาทา บุญทวี(ทิ้ง) กังก๋ง"

ยอแซฟ เจี๊ยะ กังก๋ง (อายุ 79 ปี)
ชาตะ -- -- 2443       
มรณะ 10 ส.ค. 2522     
อาคาทา บุญทวี(ทิ้ง) กังก๋ง(อายุ 65 ปี)
        ชาตะ -- -- 2451
       มรณะ 3 พ.ค. 2516

ทายาทรุ่นที่ 2

6.1. เอลิซาเบธ กิมจ๊อ(2471-2554) - อันตน เกษร ยอแซฟ(2470-2553)
      6.1.1. ยุพิน - ออกัสติน รณรงค์ เทพอำนวย(2484-2553)
            6.1.1.1. ศิริเพ็ญ เทพอำนวย
            6.1.1.2. ศิริวรรณ เทพอำนวย
      6.1.2. นริศ - โสภิศ ยอแซฟ
      6.1.3. ณรงค์ ยอแซฟ - สุทธินี ปัญญาธงชัย
            6.1.3.1. ณัฐนันท์ ยอแซฟ - พิศุทธิ์ ผลจันทร์
      6.1.4. นิพนธ์ ยอแซฟ
      6.1.5. ชิระ(พัฒน์) - ณิชชา ยอแซฟ
            6.1.5.1. กฤชณัท ยอแซฟ
            6.1.5.2. ถัญญา ยอแซฟ
      6.1.6. นิพงศ์ - วัฒนา ยอแซฟ
            6.1.6.1. มานิตา ยอแซฟ
            6.1.6.2. อิสรีย์ ยอแซฟ
      6.1.7. สุวรรณา ยอแซฟ
      6.1.8. ณัฎฐากร(พจน์) - ชนัญชิดา ยอแซฟ

6.2. เทเรซา กิมจวน(2475-2556) - ยวง เฉลิมชัย ครูประเสริฐ(2473-2508)
      6.2.1. ยอแซฟ บุญทรง(แดง:2494-2561) - แววตา ครูประเสริฐ
            6.2.1.1. ธนาภร ครูประเสริฐ
            6.2.1.2. อรวรรณ ครูประเสริฐ
            6.2.1.3. จารุณี - พาริน โตนดนอก
                  6.2.1.3.1. พรนัชชา ครูประเสริฐ
                  6.2.1.3.2. พีรพัฒน์ ครูประเสริฐ
                  6.2.1.3.3. ดวงใจ โตนดนอก
            6.2.1.4. ศิรประภา ครูประเสริฐ
            6.2.1.5. ทิวาพร ครูประเสริฐ
      6.2.2. บุญศักดิ์(ปุ๊) - วิไล ครูประเสริฐ
            6.2.2.1. วีรศักดิ์ ครูประเสริฐ
            6.2.2.2. ศิริพร ครูประเสริฐ
      6.2.3. เกรโกรีโอ บุญช่วย ครูประเสริฐ(2501-2547)
            6.2.3.1. พิมนัฏฐา ครูประเสริฐ
      6.2.4. สุเทพ ครูประเสริฐ
            6.2.4.1. ณัฐปรัชกร ครูประเสริฐ
      6.2.5. นิติกร(สุรินทร์) - ผุสดี ครูประเสริฐ
            6.2.5.1. พงศกร ครูประเสริฐ
      6.2.6. สมมิตร - รัตนา ครูประเสริฐ
            6.2.6.1. รัชชานนท์ ครูประเสริฐ

6.3. ยอห์น บอสโก จุฬา(ซิม) กังก๋ง(2476-2503)

6.4. อาคาทา จำปา(จิ้น) - นายเพื่อ สถาพร(2483-2550)
      6.4.1. ประพันธ์ สถาพร - วรีย์(มะเหมี่ยว) กลิ่นรำพึง

6.5. เชชีลีอา จำปี(จ๊ก:2481-2556) - เปโตร ไพโรจน์ จิตต์เจริญ(2479-2561)
      6.5.1. เทเรซา จุฑามณี(ตูน)(Chutamac@hotmail.com)
      6.5.2. โรซา มยุรี จิตต์เจริญ(2519-2561)

6.6. ฟรังซิสโก กิมฮ้อ(ตี๋ใหญ่) - เชชีลีอา เสียกมุ้ย กังก๋ง(2488-2556)
      6.6.1. วิศิษฐ์ กังก๋ง
            6.6.1.1. ทวีศักดิ์ กังก๋ง
      6.6.2. วิภาวัลย์ กังก๋ง - ภาดล ศรีสังข์
            6.6.2.1. แทน ศรีสังข์

6.7. เบเนดิกต์ ภิรมย์(ตี๋เล็ก:2488-2549) - นางอำไพ กังก๋ง
      6.7.1. ภูมเรศ กังก๋ง
      6.7.2. ศรัณฐ์ณดา กังก๋ง - กุลวิวัฒน์ ภัคคณุตรภโวทัย
            6.7.2.1. ศุภรดา ภัคคณุตรภโวทัย

6.8. นายลูกา จำลอง - นางเทเรซา จันทร์ฉาย กังก๋ง
      6.8.1. จีรศักดิ์ กังก๋ง
      6.8.2. ฉัตร์ทิพย์ กังก๋ง
      6.8.3. ฑิฆัมพร กังก๋ง - จำลอง พิมพ์สว่าง
            6.8.3.1. จีรัชญ์ พิมพ์สว่าง
            6.8.3.2. จีรนัฎฐ์ พิมพ์สว่าง
      6.8.4. บาทหลวงมีคาแอล นัฏฐวี กังก๋ง
      6.8.5. อภิชาติ - กุลกัลยา กังก๋ง

6.9. เปาโล จำนงค์ กังก๋ง(2492-2514)

6.10. มารีอามัสซาแรลโล ประทุม - นายวิรัตน์ ไทยสนธิ
      6.10.1. วราภรณ์ ไทยสนธิ
      6.10.2. วิภาวรรณ ไทยสนธิ
      6.10.3. วิลาสิณี ไทยสนธิ
      6.10.4. ศิริวัฒน์ ไทยสนธิ
      6.10.5. ณิชาพล ไทยสนธิ

กลับหน้าหลัก