ครอบครัว "ฮั้ว - ทองดี กังก๋ง"

ยอห์น ฮั้ว กังก๋ง (อายุ 56 ปี)
ชาตะ 13 พ.ค.2437      
มรณะ 6 ก.พ.2493      
    อักแนส ทองดี กังก๋ง (อายุ 92 ปี)
        ชาตะ -- -- 2439
       มรณะ 27 ก.ย.2531

ทายาทรุ่นที่ 2

3.1. นิโคเลา จิต - มารีอา เมือง กังก๋ง(อายุ 84 ปี)
        3.1.1. ประจวบ(ตุ่ม) - ลือชา ยิ้มสุวรรณ
             3.1.1.1. หทัยรัตน์ ยิ้มสุวรรณ(ไก่)
             3.1.1.2. ยอดรัก(หนุ่ม) - สุธาดา ศรีภาวินทร์
                  3.1.1.2.1. ยอดดวงกมล(บูม)
                  3.1.1.2.2. ยอดชนก(บีมบีม)
             3.1.1.3. ดารารัตน์ แซ่เจ็ง(นก:2516-2553)
        3.1.2. อุทัย กังก๋ง
        3.1.3. มณฑล กังก๋ง
        3.1.4. สาคร กังก๋ง
        3.1.5. สุพรรณ(จุ่น) - ปลานา ณอภิวันทา(กังก๋ง)
             3.1.5.1. สุภาภรณ์ (บุ๋ม) - สุรศักดิ์
                  3.1.5.1.1. ปวีณ์ธิดา(ปาล์มี่)
             3.1.5.2. สุพัตรา (เปิ้ล)
             3.1.5.3. สาวิตรี (ป่าน) ณอภิวันทา
                  3.1.5.3.1. กวินนาฏ(ปันปัน)
                  3.1.5.3.2. ธัญจิรา(ปิงปิง)
             3.1.5.4. สาธินี (ปาย)
        3.1.6. พนัส(แฮ่ม) - โสภณ สวัสดี
        3.1.7. นิคม กังก๋ง
        3.1.8. รัตนาภรณ์(ป็อก) กังก๋ง

3.2. เปโตร เชิด - แปร์เปตูอา กิมชุน เสรีพรพงศ์(กังก๋ง)

3.3. มารีอา สาลี่(อายุ 31 ปี) - เปโตร ลา สุขสำราญ
        3.3.1. ซิสเตอร์อักเนส ถวิล เสรีพรพงศ์(2483-2561)
        3.3.2. วัลลี(อ๊อด) - ประดิษฐ์ อยู่แช่ม
             3.3.2.1. วลัยพร - ปริญญา กิจนิตย์ชีว์
                  3.3.2.1.1. ปัญจพร กิจนิตย์ชีว์
                  3.3.2.1.2. ปฏิพัทธ์ กิจนิตย์ชีว์
                  3.3.2.1.3. ปริยพงศ์ กิจนิตย์ชีว์
             3.3.2.2. ประทีป - เอื้ออารี อยู่แช่ม
                  3.3.2.2.1. ปรัชญา อยู่แช่ม
             3.3.2.3. วรัญญา - สมหมาย ศิริเดชวัฒนา
                  3.3.2.3.1. ชัชพน ศิริเดชวัฒนา
                  3.3.2.3.2. อชิรญา ศิริเดชวัฒนา
        3.3.3. เฉลียว สุขสำราญ
        3.3.4. วันชัย สุขสำราญ
        3.3.5. เฉลิม - เล็ก กังก๋ง
             3.3.5.1. ศิริวรรณ กังก๋ง
             3.3.5.2. ธวัชชัย กังก๋ง

3.4. ลูกา ชอบ - เทเรซา สมรวม กังก๋ง

3.5. เทเรซา อำภา กังก๋ง
        3.5.1. สมุทร(ตึ้ม) - ฉลอม(แอ๊ว) กังก๋ง
             3.5.1.1. อัมพร - ชาญชัย ฉายบุ
                 3.5.1.1.1. ชยพล ฉายบุ
                 3.5.1.1.2. ชวัลวิทย์ ฉายบุ
             3.5.1.2. เยาวลักษณ์ - ศักดิ์ชัย ม่วงภาษี
                 3.5.1.2.1. รัชพล(ซัน) ม่วงภาษี
        3.5.2. เปโตร บัญชา กังก๋ง(2496-2540)
        3.5.3. อรวรรณ(ฉิ้ง) - ธนพล โจสรรค์นุสนธิ์
             3.5.3.1. กิจชฎา โจสรรค์นุสนธิ์
             3.5.3.2. วิภาวี โจสรรค์นุสนธิ์

3.6. เปโตร โชติ(หรั่ง:2475-2533) - มารีอามักดาเลนา เอ็นดู กังก๋ง
        3.6.1. เชิงศักดิ์ - อารยา กังก๋ง
             3.6.1.1. คริสต์มาส กังก๋ง
        3.6.2. พชร(หม่อง) กังก๋ง
        3.6.3. ชนะชนม์(ทู่) กังก๋ง
        3.6.4. ศิริพร กังก๋ง
        3.6.5. ดารณี กังก๋ง
        3.6.6. พิเชษฐ์ กังก๋ง

3.7. มาร์การีตา องุ่น กังก๋ง(เสียชีวิต)

3.8. อักแนส ประจักษ์(น้อง) - เปโตร สุนทร อุนาภีร์
        3.8.1. ตุ๊กตา
        3.8.2. พร

กลับหน้าหลัก