ครอบครัว "เลาเลนเต คิ้ม -เชชีลีอา เป้า กังก๋ง"

เลาเลนเต คิ้ม กังก๋ง (อายุ 61 ปี)   
ชาตะ -- -- 2433         
มรณะ 31 ธ.ค.2494         
เชชีลีอา เป้า กังก๋ง(อายุ 64 ปี)
      ชาตะ -- -- 2438
     มรณะ 2 พ.ย. 2502

ทายาทรุ่นที่ 2

1.1. มารีอา หลิ่น - เปาโล บ๊วย แซ่ตัน

1.2. ยอแซฟ รื่น - ม.มักดาเลนา ซิ้วกี กังก๋ง

1.3. อเล็กซ์ เจริญ - อักแนส ซิ้วกิม ศรีสุภร

1.4. ซ.มารีอา อิมมากูลาตา มณฑา กังก๋ง(2463-2551)

1.5. ยวง จรูญ - อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์

1.6. มอนิกา บุญเรือง - ยอห์นบัปติสต์ ศรีนวล ทองอำไพ

1.7. อันเดร จเร กังก๋ง(2470-2498)

1.8. อักแนส เนี๊ยด - ยอห์นบอสโก สว่าง นิตยธรรม

กลับหน้าหลัก